Beretning 2016

Beretning 2016

Beretning 2016

BESTYRELSENS BERETNING 2016
ved formand Bendt Olsen

Sæson: Det var tæt på, der var tårer i øjet hos mange om aftenen den 6. december 2015, da vi havde afsluttet et vellykket julemarked – fordi, der var lang tid til påske, hvor Tadre Mølle igen åbner, og mange gode kræfter samles igen.

Arrangementer: Der har været 11 faste arrangementer. Man startede med Valborgaften og sluttede med Julemarked. Imellem har der været Krible Krable 2 gange / Mølledag / Kildemarked / 3 Håndværkerdage / Plantemarked og Efterårsferie.

14. august: Maries fødselsdag blev fejret som et stort arrangement. Der var et par hundrede gæster. Der blev serveret kaffe og kage – og selvfølgelig fødselsdagsbowle. Erik Grip stod for underholdningen.

Donation: En rigtig positiv ting var en donation på 50.000 kr., fra “Fonden af 28. februar 1970 til støtte af kulturelle formål”. Beløbet er øremærket til renoveringen af Stuehuset på Tadre Mølle, og det er formidlet af et laugsmedlem – tak for det!

Café: Selve caféen og Den blå Stue arbejdes der hårdt på at få gjort klar til påske – med indgang fra havesiden. Vi håber, at endnu flere gæster vil komme og besøge møllen, når det rygtes, hvor hyggelig den ny café bliver.

Håndværkerlaug/stuehus: Arbejdet på stuehuset går stille og planmæssigt frem. Det skyldes de utrolig flittige og topprofessionelle håndværkere, som nu har brugt ialt 722 timer i 2015 her. Samlet nærmer det sig 4.000 timer på stuehuset.

Et eksempel: Da der skulle støbes gulv i gårdstuen, fik de tilbudet på færdigblandet beton. De kigger lidt på én og siger: “Vi har en blandemaskine og trillebøren er opfundet!”

Ikke at forglemme de ca. 13 kubikmeter hårdt stampet jord, der blev gravet op og kørt ud på trillebør. Det er ikke “tøsedrenge”, der arbejder på Maries Hus!

Øvrige laug: Men der er andre meget flittige folk på møllen. Laugsmedlemmerne er Tadre Mølles “ildsjæle”. De udfører et kæmpearbejde for at få hjulet til at køre rundt.

Café: I caféen er der livlig aktivitet med kaffe/kage og salg af diverse effekter. Der skal bestilles, købes ind og sættes op, så alt tager sig præsentabelt ud.

Møllere: Nu tror I, jeg har glemt møllerne. Men nej, bestemt ikke! De kan fortælle om møllen, så folk går derfra med en viden om dens historie fra 1408 og op til Mølle Maries tid. Ikke at forglemme er alle de tekniske finesser, når selve møllehjulet bliver sat i gang, og de mange hjul griber ind i hinanden, og når selve kværnen maler korn til det fineste mel.

Gartnere: Men nu kommer det, som gæsterne først møder. Det er de velholdte haver – det være sig kålhaven som haven ved stuehuset. At begynde at rose gartnerne for deres flid og dygtighed, vil kræve resten af aftenen, men flittige er de!

Samarbejde med Den Selvejende Institution-Tadre Mølle (DSI-TM):

TMV har et godt samarbejde med DSI-TM. Når det brænder på, hjælper vi gerne.

TMV har kalket staldbygningerne, tjæret soklen og repareret lidt på portene. Da der knækkede nogle kamme på gravhjulet, trådte TMV straks i aktion med nye kamme, og i løbet af få dage kørte møllen igen.

Det er håndværkere og laugsfolk, der for DSI-TM har bygget indtil flere broer over vandløbene på “Trampestien”.

Samarbejde med Roskilde Museum (ROMU):

Vi har et godt forhold til Museet. Der forhandles i øjeblikket om en aftale, der skal give os mulighed for at holde lukket mandage i sommerferien og helt lukket i oktober – med undtagelse af efterårsferien, hvor der åbent alle dage. Museet vil fremover promovere Tadre Mølle mere på museets hjemmeside og i de offentlige medier.

Staldene mm: Vores gæster spørger tit, om de må se staldene. Der er ikke adgang, idet der ikke er gjort noget ved dem de sidste – måske 35 år eller mere. De er meget forfaldne, og bruges mest til opbevaring af ROMUs ting. TMV har dog nu fået en aftale med museet om, at vi renoverer kostalden mod at vi får et lille depotrum i sydenden. Så i løbet af 2016 håber vi at kunne åbne for publikum – som i Maries tid. Der er allerede åbent til “svinehuset”, og “det gamle das” på bagsiden af møllehuset er åbent for “et kig”!

Møllehuset: Det indvendige af møllehuset er ikke blevet kalket eller malet efter den store renovering i 2012. Her har TMV igen været DSI-TMV behjælpelig, så når vi åbner til påske, kan vi byde indenfor til en pæn og nykalket møllebygning.

Sydgavl: Der er skampletter på stuehuset, og det er sydgavlen. Bestyrelsen har vedtaget at betale de 160.000 kr., en ny gavl koster. Håndværkerne vil måske selv nedtage den gamle og derved spare ca. 30.000 kr.. Der bliver indgang i gavlen for gartnere, håndværkere med flere til et længe savnet personalerum. Her bliver også plads til nærdepot og eventuelt et kontor.

Fonde: Der bliver søgt fondsmidler til nye skorstenspiber og stråtag på stuehuset. Vi er så heldige, at et af vores medlemmer har påtaget sig den store opgave at skrive ansøgninger til fonde. Her håber vi på et positivt svar.

Sidste år var der forslag om, at Marie Hansens Fond eventuelt kunne finansiere trykning og udsendelse af “Lethrica” i Møllevennernes regi – det er godtaget, så TMV ikke har udgifterne mere.

Men nu vil jeg give ordet til de respektive laug – vi starter med haveholdet, og derefter caféhold, håndværkere og møllere.

Er der spørgsmål, prøver vi gerne at besvare dem. Der er en alt vidende og dygtig bestyrelse, der kan svare på NÆSTEN alt!

Referat