Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Jørgen Søgaard
Hasselvænget 2
4330 Hvalsø


Næstformand: Bent Brun Larsen
Provstevænget 4
4330 Hvalsø
Mail: bentbrun@mail.dk


Kasserer: Connie Olsen
Drosselvænget 9
4060 Kirke Saaby
Tlf. 4649 9170
Mail: tadremoellesvenner@gmail.comBestyrelsesmedlem: Sven-Erik Raun
Dalvænget 95
4340 Tølløse


Bestyrelsesmedlem: Birgitte Knudsen
Hjortholmvej 35
4340 Tølløse


Bestyrelsesmedlem: Ole Sørensen
Hegnet 14, Ny Tolstrup
4330 Hvalsø
Kontaktperson for arrangementer / museumskontakt
Telefon 46496325/30706325
Mail: imsoes@post.tele.dk


Suppleant: Per Hauschildt


Suppleant: Hans Kurt Strevelin


Kontaktperson for arrangementer/museumskontakt 46496325/30706325 imsoes@post.tele.dk

DSI-TM – Bent Brun Larsen

Museumsrådet for Lejremuseerne – Inger-Merethe Sørensen

TMV deler en plads med de øvrige museumsstøtteforeniger