Bliv medlem

Bliv medlem

Bliv medlem

Arbejdslaug
En del af medlemskredsen deltager også i det praktiske arbejde på møllegården, som bl.a. omfatter pasning af information/billetsalg, butik og møllecafé, samt bemanding af møllen i åbningstiden. Man kan også deltage i det praktiske arbejde med at passe møllegårdens bygninger og haver, eller man kan uddannes til guide for de mange gruppeomvisninger. At blive “møller” kræver at man gennemgår vores lille lokale “uddannelse”.

Tadre Mølles Venner har p.t. omkring 170 husstandsmedlemsskaber, med et årskontingent på 175 kr. om året. Et medlemskab giver gratis adgang til møllen inklusive kaffe.

Deltager man som aktiv på møllen indbydes man tillige til en årlig udflugt samt en hyggelig høstfest i september.

TMV´s medlemmer modtager 2 gange om året medlemsbladet Lethrica, hvori man kan orientere sig om, hvad der sker på møllen, i de historiske foreninger i kommunen og i Lejre Museumforening.

Indmeldelse ved henvendelse til kassereren
Connie Olsen
Mail: tadremoellesvenner@gmail.com

Samme sted kan man tilmelde sig som aktivt laugsmedlem.