Naturskolen

Naturskolen

Naturskolen

Naturskolen

Naturskolen på Tadre Mølle blev startet af Danmarks Naturfredningsforening (DN)som en “containernaturskole “i Svinehuset på Tadre Mølle. Dette er senere istandsat under Naturstyrelsens Grønt Partnerskabs ordning. Deltagerne var DN Hvalsø, Egnshistorisk forening Hvalsø (EHF) og Tadre Mølles Venner (TMV) samt Roskilde Museum (ROMU).
Arbejdstimerne blev leveret af frivillig arbejdskraft, og lokalerne indviedes den 19. september 2010.
Tadre Mølle har her fået et flot sted, der kan bruges af foreninger, skoler og institutioner samt besøgende på Møllen efter aftale.

Naturskolen indeholder ekskursions- og bestemmelsesudstyr.

Desværre er der p.t, ikke knyttet nogen fast naturvejleder til Tadre Mølle.  Der arbejdes på sagen.

I åbningstiden er der adgang til lokalet, hvis ikke det bruges til andet.