Mølle Maries hus

Mølle Maries hus

Mølle Maries hus

TMV har siden foråret 2011 arbejdet på restaureringen af stuehuset – “Mølle Maries Hus”.

Arbejdet udføres for egne midler fra kontingenter, salg i butik og café samt overskud fra omvisninger og arrangementer.

Arbejdet er udført af seniorhåndværkere i et byggelaug. De har meget stor faglig erfaring, kompetence og viden inden for bygningsrestaurering. Det er ildsjæle, som har lagt over 5000 timers arbejde i genopretning af husets tilstand efter års manglende vedligeholdelse.

Opdatering: Restaureringen af Møllegården er nu færdiggjort.