Historie

Historie

Historie

Tadre Mølles Vennner

Blev oprettet i 1978, som en hjælp til møllen og til den daværende ejer frk. Marie Hansen. Formålet var – og er fortsat at medvirke til møllens vedligeholdelse som nationalt kulturminde, samt i tæt samarbejde med institutionen / Roskilde Museum at deltage i formidlingen af møllegården gennem deltagelse i forskellige offentlige arrangementer, så som Dansk Mølledag og Kildemarked i juni og Jul på Tadre Mølle i december.

Den Selvejende instituation Tadre Mølle DSI-TM

DSI-TM blev oprettet i den gamle Hvalsø Kommune i 1995 for at varetage vedligehold og drift af ejendommen samt åbne mulighed for, at møllen blev åben for publikum. DSI-TM indgik et 30 årigt lejemål med Naturstyrelsen.
Kommunen indgik samtidig en samdriftsaftale med Roskilde Kommune om museumsdækning ved Roskilde Museum. I sommerren 1995 blev der ansat en museumsleder, som i samarbejde med frivillige fra Tadre Mølles Venner skulle prøve at holde møllen åben i ferier, weekender og helligdage.
Ved hjælp af frivillige fra møllevennerne og økonomisk hjælp fra Hvalsø Kommune blev møllen køreklar i løbet af et par år. DSI-TM udlejer stuehuset til TMV og de øvrige bygninger inklusive næromgivelserne til museet. Landbrugsjorderne er bortforpagtede til vedvarende økologisk afgræsning.
DSI-TM er ledet af en bestyrelse af 2 politikkere fra Lejre Kommune og 2 medlemmer af TMV samt en delt post mellem DN og EHF Hvalsø