Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Download indbydelsen her


Indbydelse

Tirsdag den 11. august 2020 – Kl. 15

Tadre Møllevej 23

Grundet coronapandemi måtte forårets generalforsamling desværre aflyses.
Hermed ny indkaldelse til GENERALFORSAMLING i telt på Tadre Mølle.
Det giver mulighed for den behørige afstand.
Efter generalforsamlingen kan man kl. ca. 17 deltage i grill-arrangement.
Her bedes man tilmelde sig minimum 14 dage før!
Drikkevarer kan købes.

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørn Jensen.
  • Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse.
  • Der vælges min. 2 stemmetællere.
 3. Godkendelse af referat
 4. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene.
 5. DSI-TMs formand orienterer om situationen efter overdragelsen fra Staten til DSI.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
 11. Eventuelt

Valg til bestyrelse mm.

 • Valg af kasserer for 2 år
  Connie Olsen
ValgKandidatGenvalg
Kasserer (2 år)Connie Olsenmodtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer
(2 år)
Ole Sørensen

Birgitte Knudsen

Karin Gottfredsen
(sekretær)
modtager genvalg

modtager genvalg

modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter
(1 år)
Ib Læsøe, gartner

Carsten Heldam
modtager ikke genvalg

modtager ikke genvalg
Revisor (1 år)Erling Svendsenmodtager genvalg
Revisorsuppleant (1 år)Knud Petersenmodtager genvalg
TMV-repræsentanter
til DSI (2 år)
Bendt Olsen

Bent Brun Larsen

Karsten Druedahl
(kasserer)
modtager ikke genvalg

opstiller / bestyrelsen
anbefaler

modtager genvalg
Repræsentant til
Museumsrådet
Inger-Merethe
Sørensen
modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, kaffe/te og kage
pbv.
Karin Gottfredsen, Sekretær