Sommeraktiviteter i juli på TADRE MØLLE.

Sommeraktiviteter i juli på TADRE MØLLE.

 Der var stor aktivitet på Tadre Mølle søndag den 11. 

Friluftsgudstjeneste

Kirke Såby Kirke ved pastor Poul Joacim Stender havde friluftsgudstjeneste med 120 deltagere. Efterfølgende hyggede folk sig i det fine vejr med grillpølser og øl.

Gallowaykvæg

På engene var der samtidig høslæt til fordel for gallowaykvæget ved forpagter Hans Kurt Strevelin og 10 energiske lesvingere fra DN, Nationalparken og Kildeengens Høslætlaug. 

Lesvingere

Efter gudstjenesten skulle også  flere af deltagerne prøve at svinge leen, mens køerne interesseret fulgte arbejdet.

Høslættet, der nu har stået på i flere år, har ført til en hurtigt og markant forbedring af floraen.

Ild i ovnen
Først skal brødet laves
Siden skal det smages

Weekenden efter var der STORE BAGEDAG ved ROMU.

Boghvedeklatkager
Frederik tjærer vindskeder

I den mellemliggende uge var der arbejdsdage, hvor de frivillige bl. a. tjærede vindskederne.