Tag: 2016

Recent Posts

Trampestierne er tilgængelige igen


Så er Trampestierne på Tadre Mølle tilgængelige igen

Vores to kilometer lange stisystem har været afbrudt siden efteråret af en større oversvømmelse.

Årsagen ligger i, at naboejendommen Taderød Skov drives stedse mere naturnært. Det synes vi er rigtig dejligt, men det ophørte vedligehold af grøfter af dræn har nu for tredje gang bevirket, at et længere stykke af stien er sat permanent under vand.

DSI-Tadre Mølle er kontraktligt forpligtet til at opretholde stien, hvad vi også er helt indforstået med. Vi har allerede med hjælp fra møllevennerne bygget to broer, nu skulle vi så i gang med den tredje. Den havde vi ikke på budgettet.

Vi henvendte os derfor til Friluftsrådet, som imødekom vores ansøgning om midler til materialer. Det er vi meget glade for. En forudsætning var at arbejdet udførtes af frivillige, og det blev det så.

En tur på trampestierne kan anbefales. De er meget smukke langs skov, bæk og å. Netop nu blomstrer hvidtjørnen. Undervejs kan man få en snak med gallowaykvæget. Der ventes kalve i nærmeste fremtid.

Frådstensbruddet er blevet ryddet for kratopvækst og forsynet med et kortbord.