Tag: 2019

Recent Posts

Julemarked 2019

JUL PÅ TADRE MØLLE
SØNDAG DEN 1. DECEMBER KL. 10 – 16 ARBEJDENDE VANDMØLLE
*
STALDE, LADER, SVINEHUS OG VOGNPORTE:
Gedigent dansk håndværk, kunst, husflid, delikatesser og Tadre Mølles friskbagte vafler
*
”DE MIDTSJÆLLANDSKE SPILLENISSER”
spiller dejlig julemusik i staldene
*
”HØKERBIXEN” I SVINESTALDEN:
Varer fra Møllens egen butik
Kontant og Mobile-pay
GRATIS AKTIVITETER I VÆRKSTEDET:
Roelygter og juledekorationer
CAFÉ ”MARIES MINDE”:
Æbleskiver, glögg, kaffe, te, kakao
Kontant, Dankort og Mobile-pay
”PANDEKAGE-HUSET”: Bålbagte pandekager, glögg, varm suppe og saft (gratis til børn)
Kontant og Mobile-pay
AL OVERSKUD GÅR TIL FORTSAT VEDLIGEHOLD AT TADRE MØLLE
*
GÅRDNISSEN ”NIS” VÆKKES kl. 11.30 og kl. 13.30: Danser i gården med børn til nisemusik.
*
HESTEVOGNSKØRSEL PÅ TADRE MØLLEVEJ:
KL. 11.00 – 16.00(Kan aflyses på grund af vejrforhold)
*
PARKERING
Kun på – de af vagterne – anviste steder!
Tadre Møllevej er lukket ved Nr. Hvalsø – Kør via Vester Såby eller Soderup!

ENTRÉ
Voksne 25 kr. – alle under 18 år gratis
*
Arr. TMV og ROMU

VEKOMMEN TIL EN FESTLIG FAMILIEDAG I GOD ATMOSFÆRE
”SJÆLLANDS HYGGELIGSTE OG MINDST KOMMERCIELLE JULEMARKED”
TADRE MØLLEVEJ 23, 4330 HVALSØ
tadremoellesvenner@gmail.co
* RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES *2019 TMV UDSÆTNING AF GALLOWAY

KO-DAG PÅ TADRE MØLLE
Så skyder Galloway-køerne sommertiden i gang på Tadre Mølle.
Det sker lørdag den 30. marts kl. ca. 12.
Her vil en kun 5 uger gammel yndig lille rødhåret Galloway-pige med hvidt mavebælte, ”Hanne” indtage de grønne enge for første gang i spidsen for de voksne græssere.
Chaufføren har sørget for en speciel transport box til den lille, så hun ikke bliver klemt undervejs. Det er dyrevelfærd i top, når forpagter Hans-Kurt Strevelin fra Merløse Møllegaard håndterer sine dejlige krølpelsede dyr.
Kom selv og se – og hør ham fortælle engageret om det kønne kvæg. Forhåbentlig kommer de med kalve i maven, som kan følges hen over sæsonen på Tadre Mølle.
På grund af et Ralley-arrangement er vejen fra Soderup til Vester Såby forbi Tadre Mølle desværre lukket for normal færdsel netop den dag.
Men der er tilkørsel til Tadre Mølle ad Tadre Møllevej fra Nørre Hvalsø.

2019 Aktivitetsplan

Ret til ændringer forbeholdes.

Efterårsferien uge 42

Møllen har åbent alle dage 11 – 16

. d. 12: Nationalpark Skjoldungernes Land

. d. 13: Store Bagedag – ROMU

Ma. d. 14: Store Bagedag – ROMU

Ti. d. 15: Uld og filt – TMV

On. d. 16: Æblemost af medbragte æbler/tag egne flasker med – TMV. Hans Kurt har brug for en hjælper. Meld dig venligst direkte til Hans Kurt.

To. d. 17: Uld og filt – TMV

Fr. d. 18: Træværksted – TMV.

. d. 19: Træværksted – TMV. Bendt O og Inger Merete har brug for en til to hjælpere begge dage. Meld jer venligst direkte til Inger Merete.

. d. 20. skriveværksted – TMV

Alle aktiviteter er gratis og der er almindelig entre.

Generalforsamling 2019

2019 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I TADRE MØLLES VENNER
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 – ca.22
Østergade 1, Hvalsø

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent, som vurderer lovlig indkaldelse, og der vælges min. 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskou
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + kort orientering fra laugene.
3. DSI-TMs formand orienterer om den nye situation for Tadre Mølle.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
8. Eventuelt
Efterfølgende, hvis tid gives: Billedforedrag om Åstrup Kloster ved Bent Gottfredsen

SONY DSC


VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Valg af formand for 2 år:
Bent Brun Larsen – modtager genvalg
B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Sven-Erik Raun, næstformand – modtager genvalg
Jørgen Søgaard – modtager genvalg
Bente Søderberg – modtager ikke genvalg
Hermed er antal bestyrelsesmedlemmer atter i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor pladsen ikke genbesættes.
C) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe, gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg
D) Revisor på valg for 1 år:
Erling Svendsen – modtager genvalg
E) Revisorsuppleant på valg for 1 år:
Knud Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inde generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, vin, kaffe, te og kage.

Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær